Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,1 97,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,7 86,1 91,7
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 97,1 95,8 95,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93,4 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,5 85,6 86,3
(6) Treballadors essencials 89 80,1 89
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,4 89 90,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 84,6 87,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,3 74,5 79,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,9 70,6 73,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,8 62,9 66,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,4 56,6 60,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,4 55,9 64,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,7 82,4 88,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 81 74,6 76,8
Total >=12 anys 84,4 79,4 82,7
Total >=16 anys 84,5 79,6 83
Total 76 71,5 74,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi