Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 97,4 100
(1B) Personal de residències 98,1 88,5 96,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 73,3 91,1
(4) Persones amb gran dependència 89,5 89,5 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,1 92,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 91,9 91,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,4 85,4 86,5
(6) Treballadors essencials 90,3 73,4 88,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,1 73,7 85,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 83 71,5 82,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,1 55,4 73
(10B) Persones de 40 a 44 anys 69,5 49 68,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,7 52,5 65,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 58,8 46 56,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,8 46,3 59,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75 50 68,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 62,4 37,6 50,5
Total >=12 anys 78 64,1 75,5
Total >=16 anys 78,7 65,4 76,7
Total 70,2 57,6 67,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi