Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 96,1 86,3 92,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 96,6 100
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,1 66,7 84,4
(4) Persones amb gran dependència 90 90 90
(5A) Persones de 80 anys o més 91,5 90,9 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,4 87,3 87,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,5 14 14,5
(6) Treballadors essencials 76,2 61,3 66,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 76,6 23,1 28,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 73,2 60,5 63,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 56,6 1,5 11,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 36,3 0,6 4,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,4 0,3 1
Total >=16 anys 51,9 30,9 33,8
Total 44,5 26,6 29
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi