Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 98,1 88,7 96,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 72,7 90,9
(4) Persones amb gran dependència 89,5 89,5 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,1 92,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 92,2 92,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,4 85,4 86,5
(6) Treballadors essencials 90,6 74,1 88,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,1 73,6 85,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,1 71,5 82,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,4 55,8 73,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 69,8 49,6 69,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,9 52,9 66,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 60,4 46,5 58,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 65 47,8 61,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,6 51 70
(13B) Persones de 12 a 15 anys 64,9 41 54,5
Total >=12 anys 78,5 64,6 76,3
Total >=16 anys 79,1 65,8 77,4
Total 70,6 58,1 68,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi