Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 95,3 86 93
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,7 74,4 93
(4) Persones amb gran dependència 89,5 89,5 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,5 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,3 86,7 87,8
(6) Treballadors essencials 91,4 74,4 89,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 74,7 86,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,7 72,5 84,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,5 56,7 75,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,3 51,1 71,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,7 54,5 68,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63,2 49,1 61,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,7 51,2 65,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,7 55 75,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,2 52 65,4
Total >=12 anys 80,4 66,6 78,9
Total >=16 anys 81 67,3 79,5
Total 72,3 59,9 70,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi