Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100 100 100
(1B) Personal de residències 95,3 93 95,3 69,8 74,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100 93,3 93,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,6 92,7 95,1 51,2 68,3
(4) Persones amb gran dependència 84,2 84,2 84,2 73,7 73,7
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,9 94,9 88,2 88,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 94 94 86,8 86,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 87,9 88,8 79,6 82,5
(6) Treballadors essencials 91,8 82,6 91,3 45,1 52,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 84,2 87,7 65,5 74,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85 80,8 84,3 47,8 57
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,4 69,8 77,2 25,8 37,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,2 66,9 76,3 21,9 32,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72 62,8 71,1 17,4 24,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,6 59,1 68,8 13,4 19
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,3 61,7 70,2 10,4 17,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,9 64,5 81,8 3,3 8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,1 56,1 72,2 0,2 1,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 50,3 26,8 42,8 0 0,3
Total >=12 anys 82,8 75,1 81,5 39,9 46,7
Total >=16 anys 83,2 76 82 41,9 48,9
Total 78 69,6 76,4 36,1 42,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.