Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 98 88,2 96,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 71,1 88,9
(4) Persones amb gran dependència 90 90 90
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 91,9 91,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,3 91,1 91,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,9 84,9 86
(6) Treballadors essencials 83 69,6 78,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,6 71 77,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 77 70,4 76,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 68,4 51,5 64,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 60,5 44,3 57,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 55,2 38,7 45,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 44,4 18,4 23,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 44,6 4,5 11,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 48,2 4,8 11,9
Total >=16 anys 70,2 54,9 61,6
Total 60,2 47,1 52,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi