Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 95,5 90,9 95,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,6 73,8 92,9
(4) Persones amb gran dependència 89,5 89,5 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,7 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,1 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 87,5 88,1
(6) Treballadors essencials 91,4 76 90,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 75,9 86,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,1 73,2 84,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,1 61,9 75,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,9 55,4 73
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,9 55,9 70,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,1 50,2 63,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,2 53,2 68,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,6 56,9 78
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70 53,8 68,2
Total >=12 anys 81,6 68,3 80
Total >=16 anys 82,1 69,1 80,6
Total 73,2 61,3 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi