Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 95,5 90,9 95,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,6 78,6 95,2
(4) Persones amb gran dependència 89,5 89,5 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,8 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 93,3 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 87,8 88,3
(6) Treballadors essencials 91,9 76,3 91,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 76,4 87
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,3 73,4 84,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,5 63,1 76,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,6 56,1 73
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,6 56,3 70,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,6 51,1 64,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,2 53,8 69
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,9 57,2 78,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,2 54,3 69,5
Total >=12 anys 82 68,8 80,3
Total >=16 anys 82,5 69,5 80,8
Total 73,6 61,7 72,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi