Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 95,3 86 93
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,7 74,4 93
(4) Persones amb gran dependència 89,5 89,5 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 93,2 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 92,6 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,5 85,9 87,1
(6) Treballadors essencials 91,1 74,2 89,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,5 74,1 85,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,7 71,9 83,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 75,4 56,4 74,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71,2 50,1 70,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,4 53,6 67,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,9 48,1 60,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,6 49,3 63,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,3 54,7 74,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,4 49,4 62,7
Total >=12 anys 79,4 65,8 77,7
Total >=16 anys 80 66,6 78,4
Total 71,4 59,1 69,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi