Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100 100 100
(1B) Personal de residències 95,3 93 95,3 69,8 74,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100 93,3 93,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,6 92,7 95,1 51,2 68,3
(4) Persones amb gran dependència 83,3 83,3 83,3 72,2 72,2
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,9 94,9 88,1 88,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,4 93,4 86,2 86,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 87,6 88,6 79,9 82,8
(6) Treballadors essencials 91,8 82,6 91,3 46,7 54,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,1 84 87,4 65,9 74,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85 80,9 84,4 48,9 58
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,5 70,2 77,4 27,1 38,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,7 66,7 75,7 22,4 33
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,9 62,7 70,8 18,5 25,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,4 58,9 68,5 14,3 19,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,3 61,5 69,2 11,2 19
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,7 65,4 81,6 3,3 9,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74 56,7 72,1 0,5 2,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 49,6 26,8 42,7 0 0,3
Total >=12 anys 82,5 75 81,2 40,5 47,4
Total >=16 anys 82,9 75,9 81,7 42,5 49,6
Total 77,7 69,5 76,1 36,6 42,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.