Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 96,6 97,2
(1B) Personal de residències 94,9 87,6 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,4 91 95,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 85,4 93,4
(4) Persones amb gran dependència 92,6 91 92,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,1 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 88,2 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 83,5 89,3
(6) Treballadors essencials 93,1 82,7 91,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 79,4 89
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 78,3 86,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,8 69,8 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,2 59,6 78,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,3 63,9 72,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,1 56,3 68,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,9 53,2 68,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,3 62,1 77,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,5 60,6 69,6
Total >=12 anys 84,5 73 82,6
Total >=16 anys 84,9 73,4 83,1
Total 77,2 66,6 75,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi