Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,5 97,7 87,1 87,5
(1B) Personal de residències 96,2 91,9 95,4 67,6 70,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 94,8 97 75,1 78
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 91,6 95,4 55,4 60,4
(4) Persones amb gran dependència 90,5 86,8 87,9 67,4 67,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,1 94,2 86,7 87,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 92,7 93,3 80,5 84,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 89,6 91 74,7 78,8
(6) Treballadors essencials 94,6 88,2 93,8 49 52,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 87,7 90,9 68,7 75
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,5 84,3 88,8 52,5 57,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,5 78,5 85,6 35,1 42,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,9 74,1 82,7 23 32,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,5 70,7 79 12,5 15,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,1 65,5 76,5 8,5 11,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,5 63,4 78,6 0,7 3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,8 71,9 87,2 0,2 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,2 52,4 62,9 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,8 0 4,3 0 0
Total >=12 anys 88 79,8 86,3 42,5 46,5
Total >=16 anys 88,4 80,8 87,1 44 48,2
Total 83,1 73,5 79,6 39,1 42,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.