Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94 91,5 91,6
(1B) Personal de residències 83,4 76,4 78
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,7 81,3 84
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,7 9,7 12,3
(4) Persones amb gran dependència 89,5 82,8 83
(5A) Persones de 80 anys o més 91,4 86,8 86,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 84,8 29,6 32,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 72,9 4,7 5,5
(6) Treballadors essencials 69,7 1,4 3
(8) Persones de 60 a 65 anys 71,6 5,6 7,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,4 2,2 2,4
Total >=16 anys 34,3 15,8 16,6
Total 30,3 13,9 14,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi