Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97 97,6
(1B) Personal de residències 95,7 88,2 94,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 92,2 96,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,8 87,1 94,6
(4) Persones amb gran dependència 92,7 91,2 92,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,6 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 86,6 90
(6) Treballadors essencials 94,2 84,5 92,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 82,7 90
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 80,2 87,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 73,4 84,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,9 67,2 81,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,9 67,6 76,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,7 61,3 73,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,8 58,2 74
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 66,3 83,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,1 65,6 76,3
Total >=12 anys 86,8 76,5 85
Total >=16 anys 87 76,9 85,4
Total 79,2 69,8 77,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi