Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,8 91,4 92,1
(1B) Personal de residències 96,5 93,2 95,8 74 77,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,5 97,1 80,6 84,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 93,2 95,7 64,9 71,3
(4) Persones amb gran dependència 91,7 89,5 90,7 72,6 73,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,4 94,5 88,7 89
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,9 93,4 82,5 86,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 90,1 91,3 78,6 83,7
(6) Treballadors essencials 94,9 90,7 94,3 59,9 65,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 88,8 90,8 72,9 80,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 85,9 88,7 61,1 67,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,1 80,9 85,4 47 57,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,1 76,6 82,2 37,3 50
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,6 73,4 78,6 34,2 40,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77,2 69,6 76,1 29,4 37,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,1 68,5 77,6 21,4 30,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,2 75,2 87,2 8,2 13,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,4 64,4 76 0,3 1,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 48,7 32,5 39 0 0,2
Total >=12 anys 87,5 82,1 86,4 52,2 58,9
Total >=16 anys 87,8 82,7 86,8 54,1 61
Total 82,7 76,9 81,2 47,9 54
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.