Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 96,6 97,2
(1B) Personal de residències 94,9 87,6 93,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,4 91 95,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 85,4 93,3
(4) Persones amb gran dependència 92,6 91 92,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,1 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 88,2 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 83,4 89,3
(6) Treballadors essencials 93 82,7 91,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 79,4 89
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 78,2 86,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,7 69,7 82,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,1 59,5 78,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,2 63,8 72,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,8 56,1 67,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,6 53 68,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81 61,9 77,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,2 60,1 69
Total >=12 anys 84,4 72,9 82,5
Total >=16 anys 84,8 73,3 83
Total 77,1 66,6 75,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi