Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 96,7 97,3
(1B) Personal de residències 95,1 87,6 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,5 91 95,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 85,6 93,5
(4) Persones amb gran dependència 92,5 91 92,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,2 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 88,3 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 83,6 89,4
(6) Treballadors essencials 93,1 82,9 91,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 79,6 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,8 78,5 87
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,3 70,2 83,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,9 60,1 79,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,2 64,7 73,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,1 57,2 69,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,8 53,9 69,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,9 62,5 78,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,9 61,2 70,3
Total >=12 anys 85 73,4 83,2
Total >=16 anys 85,4 73,8 83,6
Total 77,6 67 75,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi