Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,4 97,7 86,7 87,1
(1B) Personal de residències 96,2 91,7 95,3 66,5 69,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 94,7 97 74,3 77,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 91,2 95,3 54,2 58,8
(4) Persones amb gran dependència 90,6 86,8 87,9 65,8 66,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94 94,2 86,2 86,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 92,7 93,3 79,8 84
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,1 89,4 90,9 74,1 78,1
(6) Treballadors essencials 94,6 87,7 93,7 47,3 50,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 87,4 90,9 68 73,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,5 84 88,8 50,7 55,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,4 78 85,5 32,1 39,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,8 73,5 82,6 19,1 28,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,5 70,2 79 7,3 9,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,2 64,9 76,4 4,7 7,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,6 63,2 78,6 0,6 2,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,7 71,6 87 0,2 0,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,9 52,2 62,6 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,1 0 4,2 0 0
Total >=12 anys 88 79,5 86,2 40,8 44,6
Total >=16 anys 88,4 80,5 87,1 42,3 46,2
Total 83 73,2 79,5 37,6 41
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.