Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,7 94,9 95,6
(1B) Personal de residències 92,4 85,4 89,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 89,1 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,5 80,6 86,8
(4) Persones amb gran dependència 92,3 87,7 88,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,4 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 87,4 91,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89 80,8 86,5
(6) Treballadors essencials 88,4 77,7 83,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,4 76,7 85,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,8 76 82,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,5 65,8 76
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,7 53,4 69,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 64,5 48,3 53,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 53,8 25,3 31,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 48,3 10,6 17,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 44,8 10,6 14,9
Total >=16 anys 76,6 61,5 68,1
Total 67,6 54,2 60,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi