Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97 97,7
(1B) Personal de residències 95,7 88,2 94,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 92,1 96,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 86,7 94,5
(4) Persones amb gran dependència 92,8 91,3 92,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,6 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 86,5 90
(6) Treballadors essencials 94 84,4 92,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 82,4 89,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 80,1 87,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,5 73,1 84,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,7 66,7 81,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,7 67,4 76,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,5 61,1 73,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,5 58 73,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,5 66,2 83
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,4 65,3 75,8
Total >=12 anys 86,6 76,3 84,9
Total >=16 anys 86,9 76,7 85,3
Total 79,1 69,7 77,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi