Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,1 97,6
(1B) Personal de residències 94,9 88,2 94,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 88,7 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 83,5 93
(4) Persones amb gran dependència 92,5 89,8 91,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 93,8 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 81 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 82,1 89,5
(6) Treballadors essencials 93,6 83,6 91,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 79 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 77,7 87,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 69,8 84,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 59,6 80,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,5 64,7 75,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,7 55,6 68,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 72 52,5 68,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,6 62,6 79,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,6 62 72,5
Total >=12 anys 86 72,8 84,2
Total >=16 anys 86,5 73,3 84,7
Total 77,5 65,6 75,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi