Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,7 97,9 92,8 93,3
(1B) Personal de residències 96,6 92,7 96 72,4 76,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 94 96,4 77,5 81,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,3 91,2 95,3 60,2 67,1
(4) Persones amb gran dependència 91,8 89,2 90,8 72,9 73,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,8 94,8 88,5 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,2 93,9 75,5 87,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 89,7 91,2 75,8 82,2
(6) Treballadors essencials 95 90,7 94,3 56,8 62
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 88,6 91 70,1 77,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,2 86,4 89,7 57 65,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,4 81 86,6 41,5 53
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,2 76,1 83 30,4 43,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,1 73,1 79,7 27,8 33,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77,3 66,7 75,5 21,8 29
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,9 65,7 76,8 16,4 24
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,6 72,5 86,2 5,7 9,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,6 61,9 74,5 0,2 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 46,4 29,7 36,9 0 0,2
Total >=12 anys 88,3 81,9 87,1 48,6 55,9
Total >=16 anys 88,8 82,8 87,6 50,8 58,4
Total 82,7 75,9 81 44,1 50,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.