Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,8 93,2 93,3
(1B) Personal de residències 83,2 78,2 79,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,9 79,6 82,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,1 8,9 11,8
(4) Persones amb gran dependència 87,1 81,8 82,5
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 87 87,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 81,5 27,5 38,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,3 4,6 6,6
(6) Treballadors essencials 69,6 1,8 3,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,8 5,7 8,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,6 2,9 3,1
Total >=16 anys 34,7 16,8 18,6
Total 30 14,6 16,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi