Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,8
(1B) Personal de residències 95,7 89,1 94,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 89,8 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 83,8 93,8
(4) Persones amb gran dependència 92,8 90,6 92,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,2 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 91 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 85,6 90
(6) Treballadors essencials 94,4 84,8 93,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 81,5 89,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,7 79,7 88,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,1 73 85,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84 66,7 82
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80 66,9 77,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,4 59,2 72,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 76 56,6 72,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,5 65,6 82,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80 65,2 76,8
Total >=12 anys 87,6 76,3 85,7
Total >=16 anys 87,9 76,8 86,1
Total 78,8 68,7 77,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi