Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,8 98 93 93,6
(1B) Personal de residències 96,6 93 96 73,1 77,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 94,1 96,5 77,9 82,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,3 91,3 95,3 61,1 68
(4) Persones amb gran dependència 91,8 89,4 91 73 74,2
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,8 94,8 88,6 88,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,2 93,9 75,7 87,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 89,6 91,1 76,1 82,6
(6) Treballadors essencials 95 90,7 94,3 57,8 63,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 88,6 91 70,6 78,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,2 86,5 89,6 58 66,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,4 81,2 86,5 42,5 54,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,1 76,2 83 31,5 45
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,9 73,1 79,5 28,8 35
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77 66,7 75,3 22,8 30,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,6 65,8 76,5 17,6 25,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,4 72,7 86 6,9 11,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,5 62,1 74,6 0,3 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 46,2 29,7 37 0 0,2
Total >=12 anys 88,2 81,9 87 49,3 56,7
Total >=16 anys 88,7 82,8 87,5 51,5 59,2
Total 82,6 75,9 80,9 44,7 51,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.