Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,1 97,5
(1B) Personal de residències 94,9 88,1 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 88,6 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 83,4 92,8
(4) Persones amb gran dependència 92,5 89,7 91,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,7 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 80,8 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 81,9 89,3
(6) Treballadors essencials 93,3 83,4 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 78,8 89,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 77,4 87,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,3 69,3 83,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,5 58,9 79,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,6 63,6 74
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,3 54,3 67,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,3 51,1 66,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81 61,4 77,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,2 60,3 70,3
Total >=12 anys 85,3 72,2 83,4
Total >=16 anys 85,8 72,7 84
Total 76,9 65,1 75,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi