Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,1 97,6
(1B) Personal de residències 94,9 88,1 94,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,3 88,6 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 83,4 92,9
(4) Persones amb gran dependència 92,5 89,8 91,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 93,8 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 80,9 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 82,1 89,5
(6) Treballadors essencials 93,4 83,6 91,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 79 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 77,7 87,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,8 69,7 84,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 59,5 80,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,4 64,5 75
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,4 55,3 68,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,6 52 67,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,1 62,2 78,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,1 61,5 71,7
Total >=12 anys 85,9 72,7 84
Total >=16 anys 86,3 73,2 84,5
Total 77,4 65,5 75,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi