Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,9 91,3 91,4
(1B) Personal de residències 80,5 75,6 77,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83,3 76,6 78,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,7 7,7 10,1
(4) Persones amb gran dependència 76,4 62,4 63
(5A) Persones de 80 anys o més 80,8 23,1 23,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 8,3 1,9 1,9
(6) Treballadors essencials 66,2 1,2 2,6
(8A) Persones de 60 a 65 anys 46,9 0,5 1,4
Total >=16 anys 21,1 8,1 8,4
Total 18,1 7 7,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.