Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,5 97,7 91,8 92,1
(1B) Personal de residències 96,2 91,4 95,6 64,7 66,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 92,9 96,2 72,3 75,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 88,5 94,9 49,9 54,4
(4) Persones amb gran dependència 90,7 87,1 88,7 62,2 62,8
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,6 94,6 85,8 86
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 92,8 93,8 72,9 84,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,4 88,8 90,8 70,7 75,8
(6) Treballadors essencials 94,9 88 93,9 46 48,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,7 86,9 91 64,1 70,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,5 83,9 89,7 44,6 50
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 77,9 86,6 24,3 32,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,8 72,7 83,2 11,3 21
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,8 69,3 79,9 3,2 5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,3 62,6 75,7 2,4 4,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,2 61,4 77,3 0,5 3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,4 69,8 86,2 0,2 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,7 51 62,1 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,4 0 3,8 0 0
Total >=12 anys 88,7 79,4 86,7 38,2 43
Total >=16 anys 89,3 80,6 87,8 39,9 44,9
Total 82,7 72,2 79 34,8 39,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.