Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,8
(1B) Personal de residències 95,4 88,7 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 89,3 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 83,3 93,4
(4) Persones amb gran dependència 92,7 90,4 92
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,2 94,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 89 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,8 84,5 89,9
(6) Treballadors essencials 94,1 84,5 92,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 80,5 89,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 79,1 88,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,6 71,9 85,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,1 64,5 81,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79 66,2 76,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74 58,3 71,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,4 55,5 71,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,5 65 82,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,6 64,6 75,8
Total >=12 anys 87 75,4 85,3
Total >=16 anys 87,3 75,9 85,7
Total 78,3 67,9 76,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi