Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96 96,2
(1B) Personal de residències 88,4 82,1 84,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,4 83 87
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,5 55,3 60,6
(4) Persones amb gran dependència 90,1 86,8 87,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,1 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 77,8 90
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,9 7,2 13
(6) Treballadors essencials 78,8 53,2 56,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,3 8,3 14,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,9 38,5 43,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 44,8 1,7 5,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 10,2 1,4 3,3
Total >=16 anys 53,6 31,1 34,7
Total 46,3 26,9 30
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi