Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 96,9 97,2
(1B) Personal de residències 94,6 87,8 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 88,2 94
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 82,5 91,7
(4) Persones amb gran dependència 91,9 88,6 90,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,6 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 80,6 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 81,5 88,9
(6) Treballadors essencials 92,6 82,6 90,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 78,3 88,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88 76,9 86,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,5 68,4 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,3 57,3 77,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,8 60,6 70,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,2 51 62,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 66 47 60
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,5 54,7 68,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,8 43,9 52,4
Total >=12 anys 84 70 80,5
Total >=16 anys 84,6 71,2 81,8
Total 75,7 63,2 72,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi