Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 95,5 88,9 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 89,7 95,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 83,6 93,6
(4) Persones amb gran dependència 92,9 90,5 92,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,2 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 90,9 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 85,5 90
(6) Treballadors essencials 94,4 84,7 93
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 81,3 89,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,6 79,6 88,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87 72,7 85,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,7 66,3 81,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,6 66,7 77,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,9 58,9 72,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,5 56,4 72,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,2 65,4 82,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,7 65,1 76,6
Total >=12 anys 87,4 76,2 85,6
Total >=16 anys 87,7 76,7 86
Total 78,7 68,6 77,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi