Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,4
(1B) Personal de residències 88,1 84,1 84,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,8 74,9 76,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,5 17 17,4
(4) Persones amb gran dependència 89,2 88,7 88,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 91,9 91,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,1 32,6 33,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,1 5 5,3
(6) Treballadors essencials 74,3 1 1,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 69,4 5,1 6,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 8,2 3,9 4
Total >=16 anys 43,5 20 20,4
Total 37,9 17,5 17,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi