Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,7 99,7 98,5 98,5
(1B) Personal de residències 97 94,8 97 81,2 83,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 95,8 96,9 80,6 83,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,2 94,4 97,2 64,1 69
(4) Persones amb gran dependència 94,4 94,4 94,4 84,5 84,5
(5A) Persones de 80 anys o més 96,1 95,9 95,9 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94,7 94,9 90,6 91,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 92,7 93,5 84,5 87,9
(6) Treballadors essencials 95,7 93,3 95,1 65,2 68,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 89,7 91,4 76,4 83
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 86,3 88,4 64,6 69
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 79,1 82,8 47 53,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 73,8 79,5 35,7 43,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76 70,7 75,4 26,8 32,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,1 66,5 72,7 22,2 26,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 80 71,8 78,9 15,8 20,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 78,2 85,8 8,9 10,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,5 64,6 70,9 0 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,8 31,7 35,7 0 0,1
Total >=12 anys 88,2 84,5 87,5 58,1 61,8
Total >=16 anys 88,8 85,4 88,2 60,6 64,4
Total 82,9 78,8 81,7 53 56,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.