Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,7 99,7
(1B) Personal de residències 97,7 91,4 96,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 90,6 95,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,5 88 95,4
(4) Persones amb gran dependència 92,4 92,4 92,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95,7 95,6 95,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,7 94,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,8 90,6 93,4
(6) Treballadors essencials 94,3 89 93,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 82,6 90,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 81,8 87,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,9 70,5 80,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,1 65,6 78,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,7 63,4 73,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,7 58,5 67,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,3 61,9 72,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,4 71,7 80,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,4 68,3 74
Total >=12 anys 86,8 79,9 86
Total >=16 anys 87,3 80,3 86,5
Total 78,7 72,3 77,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi