Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,7 99,7
(1B) Personal de residències 97,7 92 97,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 91,3 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,9 88,8 95,8
(4) Persones amb gran dependència 92,1 92,1 92,1
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,5 95,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,8 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 90,8 93,5
(6) Treballadors essencials 94,7 89 93,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 82,7 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 81,9 87,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,2 70,9 80,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 65,6 78,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,5 64 74,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,7 59,6 68,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,3 63,2 73,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,8 72,3 81,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,3 69,8 76
Total >=12 anys 87,2 80,2 86,4
Total >=16 anys 87,6 80,6 86,8
Total 78,9 72,6 78,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi