Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,7 99,7 98,2 98,2
(1B) Personal de residències 98 94,8 97,4 69,5 72,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 95,8 96,9 74,3 77,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 92,1 96,8 56,1 58,5
(4) Persones amb gran dependència 92 92 92 83,3 83,3
(5A) Persones de 80 anys o més 95,9 95,6 95,6 92,5 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 94,8 95 89,3 90,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 94 92,7 93,6 80,8 83,4
(6) Treballadors essencials 95,4 90,7 94,8 57,8 59
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,7 88,7 91,3 72,7 78,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,8 84,9 88,3 57,2 60,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 77,5 82,5 34,5 39,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81 72,5 80,4 21,2 26,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,2 69 76 5,8 9,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,4 65,2 73,5 3,3 5,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,9 69,3 79,2 0,4 2,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87 77,4 86,1 0,3 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,8 52 58,2 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,3 0 2,1 0 0
Total >=12 anys 88,5 83,2 87,1 50,9 53,3
Total >=16 anys 89,2 84,5 88,4 53 55,6
Total 82,9 76,1 79,8 46,5 48,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.