Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,1 97,1
(1B) Personal de residències 85,4 81,8 82,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,7 71,1 72,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,8 16,6 17,3
(4) Persones amb gran dependència 87,5 87 87
(5A) Persones de 80 anys o més 90,5 27,1 27,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 12,7 2,8 2,8
(6) Treballadors essencials 67,8 1 1,4
(8A) Persones de 60 a 65 anys 38,3 0,2 1
Total >=16 anys 25,8 9,3 9,5
Total 22,4 8,1 8,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.