Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,7 99,7 98,8 98,8
(1B) Personal de residències 97 95,4 97 81,4 84,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 95,8 96,9 80,5 83,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,2 94,4 97,2 65,7 70,2
(4) Persones amb gran dependència 94,3 94,3 94,3 84,3 84,3
(5A) Persones de 80 anys o més 96,1 95,8 95,9 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 94,7 94,8 90,7 91,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 92,8 93,6 84,6 88
(6) Treballadors essencials 95,7 93,4 95,1 66,2 69,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 89,7 91,4 76,6 83,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 86,3 88,4 65,1 69,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 79,1 82,7 47,4 54,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,7 73,8 79,4 36,4 44,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,6 70,4 75 27,5 33,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,9 66,4 72,6 23 27,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,6 71,5 78,4 16,5 21,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 78,2 85,8 9,7 11,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,6 64,9 71,2 0 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,2 31,5 35,4 0 0,1
Total >=12 anys 88,1 84,5 87,4 58,5 62,2
Total >=16 anys 88,7 85,3 88,1 61 64,9
Total 82,8 78,8 81,6 53,3 56,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.