Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,7 99,7
(1B) Personal de residències 97,7 92,3 97,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 92,7 95,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,9 89,6 96,2
(4) Persones amb gran dependència 92,1 92,1 92,1
(5A) Persones de 80 anys o més 95,7 95,5 95,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,4 94,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 94,1 91,6 93,5
(6) Treballadors essencials 95 89,2 94,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,5 84,4 91
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 82,4 87,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,9 72,1 81
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,6 68 79,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,7 65,6 74,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,2 60,9 69,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 77 64,3 74,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,9 72,8 82,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,1 70,8 77
Total >=12 anys 87,8 81,1 86,7
Total >=16 anys 88,2 81,5 87,1
Total 79,4 73,4 78,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi