Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,4 99,4
(1B) Personal de residències 97,4 91,4 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 90,6 95,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,5 88,1 95,4
(4) Persones amb gran dependència 92,5 92,5 92,5
(5A) Persones de 80 anys o més 95,7 95,5 95,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,5 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,8 90,4 93,1
(6) Treballadors essencials 94,1 88,9 93,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 82,4 90,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88 81,5 87,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,2 69,9 79,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,4 65,1 77,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,7 62,4 72,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,5 57 65,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,7 60,8 70,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,9 71,2 79,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,6 67 72,7
Total >=12 anys 86,4 79,4 85,4
Total >=16 anys 86,9 79,9 85,9
Total 78,2 71,9 77,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi