Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,4 99,1 99,1
(1B) Personal de residències 96,8 91,3 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 90,3 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,8 87,8 94,7
(4) Persones amb gran dependència 92,5 90,8 90,8
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,4 95,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 93,5 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 89,8 92,5
(6) Treballadors essencials 94,2 88,8 93,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 82,1 90,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,8 81,3 87,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,5 69,2 78,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78 64,4 76,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,1 60,4 69,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,3 54,2 62,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,5 58,2 66,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,5 68,6 76,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,7 60,2 65,2
Total >=12 anys 85,7 78,4 84,1
Total >=16 anys 86,3 79,1 84,9
Total 77,7 71 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi