Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,4 99,1 99,1
(1B) Personal de residències 96,8 91,3 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 90,6 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,8 87,8 94,7
(4) Persones amb gran dependència 92,6 90,9 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,4 95,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 93,5 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,4 89,9 92,6
(6) Treballadors essencials 94,3 88,8 93,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 82,1 90,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,8 81,3 87,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,5 69,1 78,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,9 64,4 76,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,1 60,2 69,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,3 54,3 62,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,2 58,1 66,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,4 68,3 76
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,4 59,7 64,7
Total >=12 anys 85,7 78,3 84
Total >=16 anys 86,2 79,1 84,8
Total 77,7 71 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi