Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,4 98,8 98,8
(1B) Personal de residències 91,4 86,8 87,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,2 85,7 89,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 86,2 70,5 74,4
(4) Persones amb gran dependència 90,3 90,3 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,6 94,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 92,5 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 12 14
(6) Treballadors essencials 84,5 66,2 68,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,6 19,5 25,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,2 59,1 61,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 64 1,5 5,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 45,9 1,6 5,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 6,1 1,1 3
Total >=16 anys 65,3 41,8 44
Total 57 36,5 38,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi