Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 96,1 96,1
(1B) Personal de residències 88,7 85,3 85,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,4 76,5 81
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,4 8,3 10,1
(4) Persones amb gran dependència 87,5 84,6 86,1
(5A) Persones de 80 anys o més 90,1 86,8 86,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,6 30,5 32,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 69,9 5 5,3
(6) Treballadors essencials 72,4 1,6 2,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 63 5,7 6,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 6,4 2,6 2,7
Total >=16 anys 35,7 16,5 17,1
Total 30,5 14,1 14,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi