Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,1 98,6
(1B) Personal de residències 97,3 92,8 96,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 88,4 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,6 85,9 93,3
(4) Persones amb gran dependència 90,9 89,4 90,8
(5A) Persones de 80 anys o més 92,6 92,3 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 91,3 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 85,4 89,7
(6) Treballadors essencials 93,9 85,5 92,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 78 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,7 78,1 86,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 70,3 82,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,5 62,3 76,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,5 63,5 72,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,6 59,1 68,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,2 60,2 70,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81 67 78,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,4 66,2 73,8
Total >=12 anys 84,8 75,8 83,5
Total >=16 anys 85,2 76,2 84
Total 75,7 67,6 74,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi