Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,1 98,4 95,4 95,8
(1B) Personal de residències 97,3 94,6 97,3 61,8 63,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 92,7 95,6 73,5 77,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 90,3 94,7 54,9 58,4
(4) Persones amb gran dependència 88,7 87 88,5 68 68,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 93,1 93,1 86,1 86,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93,2 93,6 82,1 84,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 88,7 90,2 71,9 75,3
(6) Treballadors essencials 94,5 88,6 93,6 51,4 53,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 85,1 89,3 62,3 68,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 82,8 87,3 45,9 50
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84 74,8 82,8 25,4 30,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 69,1 78,5 15,6 20,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77 67,7 75,4 2,8 4,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,9 64,2 72,5 2,3 4,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,6 65,7 75,9 0,3 1,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,7 72,1 83,7 0,2 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,5 52,2 59,1 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 28,9 0,1 3 0 0
Total >=12 anys 86,3 79,3 84,6 40,6 43,4
Total >=16 anys 87,1 80,6 85,9 42,6 45,6
Total 79,6 71,6 76,6 36,7 39,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.