Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 99 99 96,3 96,9
(1B) Personal de residències 98 95,5 98 71,8 73,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 94,2 95,7 77,4 82,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 91,8 95,2 60,5 65,6
(4) Persones amb gran dependència 89,1 88 89,1 72,5 73,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,3 93,3 88,4 88,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93,5 93,7 84,8 87,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 89,6 90,7 77,3 81,7
(6) Treballadors essencials 94,4 90,3 93,7 57,5 61,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 86,7 89,3 68 75,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,7 84,3 87,3 55,1 60,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,7 77,1 83,1 37,9 45,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,5 71,5 78,5 28,3 35,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,3 69,7 75,2 20,6 24,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,2 65,8 72,4 17,2 20,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,8 67,3 75,8 11,2 14,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,6 72,4 83,2 3,7 5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,2 61 68,6 0,1 0,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 34 23,3 27,6 0 0
Total >=12 anys 86 80,8 85,1 48 52,2
Total >=16 anys 86,8 81,8 85,9 50,5 54,8
Total 79,5 74,2 78,2 43,2 47
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.