Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,1 98,6
(1B) Personal de residències 97,1 93 97,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 88,4 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 85,9 93,4
(4) Persones amb gran dependència 91 89,4 90,8
(5A) Persones de 80 anys o més 92,7 92,3 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 91,4 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 85,7 89,7
(6) Treballadors essencials 94 85,5 92,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,8 78,1 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,8 78,3 86,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 70,4 82,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,8 62,6 76,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,8 63,5 73
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71 59,3 68,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,5 60,3 70,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,3 67,3 79
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,6 66,4 74
Total >=12 anys 84,9 75,9 83,6
Total >=16 anys 85,3 76,4 84
Total 75,8 67,7 74,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi