Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,1 98,6
(1B) Personal de residències 97,3 93,3 97,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 90,2 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 86 93,7
(4) Persones amb gran dependència 90,9 89,3 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 92,4 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,1 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 86,2 89,7
(6) Treballadors essencials 94,2 85,7 92,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 79 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 78,6 86,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84 71,1 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,5 63,5 76,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,7 64,1 73,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,1 59,8 68,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,8 61 71,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,2 67,7 79,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,6 66,7 74,5
Total >=12 anys 85,4 76,4 83,8
Total >=16 anys 85,8 76,9 84,3
Total 76,2 68,2 74,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi