Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98 98,4
(1B) Personal de residències 96,9 92,6 96,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 87,5 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 85,3 92,6
(4) Persones amb gran dependència 89,7 88,5 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,3 92 92,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 90,4 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,9 84,4 89
(6) Treballadors essencials 93,2 84,9 91,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,1 77,1 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 86 77,5 85,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,5 69,2 81,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76 60,9 74,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,2 61,2 70,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,7 56,6 65,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,8 56,9 66,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,9 64,5 75,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72 60,2 67,1
Total >=12 anys 83,5 74,2 81,8
Total >=16 anys 84 74,9 82,5
Total 74,6 66,3 73,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi