Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,7 98,2
(1B) Personal de residències 96,9 92,6 96,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 87,5 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 85,5 92,7
(4) Persones amb gran dependència 89,9 88,6 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 92,1 92,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 90,5 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 84,5 89,1
(6) Treballadors essencials 93,3 85,1 92
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 77,3 87,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 77,7 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,9 69,5 81,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,5 61,4 75,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,8 62 71,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,1 57,2 66
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,7 57,8 67,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,2 65,3 76,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,7 61,9 68,9
Total >=12 anys 83,8 74,7 82,3
Total >=16 anys 84,4 75,3 83
Total 74,9 66,7 73,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi