Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,7 98,4
(1B) Personal de residències 96,9 92,6 96,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 87,8 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 85,5 92,7
(4) Persones amb gran dependència 89,9 88,6 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 92,2 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 90,5 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 84,6 89,3
(6) Treballadors essencials 93,3 85,1 92
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 77,4 87,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,4 77,8 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,9 69,6 81,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,7 61,6 75,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73 62,4 71,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,4 57,8 66,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 71 58,1 67,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,6 65,5 76,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,4 62,9 70,1
Total >=12 anys 84 74,9 82,5
Total >=16 anys 84,5 75,5 83,2
Total 75 66,9 73,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi