Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,6 98
(1B) Personal de residències 96,9 92,2 96
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 87,1 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 84,9 91,9
(4) Persones amb gran dependència 89,9 87,6 88,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 91,9 92,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 90,1 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 84 88,6
(6) Treballadors essencials 92,9 84,4 91,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,8 76,7 86,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,6 77,1 84,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,8 68,6 80,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,1 59,8 73,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,1 59,1 67,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,9 53,7 61,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 67 53,4 61,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,5 60,4 69,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,5 51,5 57,1
Total >=12 anys 82,4 72,7 80
Total >=16 anys 83,1 73,8 81,1
Total 73,7 65 71,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi