Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 91,7 86,8 88,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,2 82,7 87,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,7 65,5 68,6
(4) Persones amb gran dependència 88,6 87,7 87,7
(5A) Persones de 80 anys o més 91,2 90,4 90,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,9 88,1 90,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,5 9,9 13,2
(6) Treballadors essencials 82,4 63,2 65,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,1 16,4 22,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 79 58,5 62,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 63,3 1,1 6,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 39,8 1,3 5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 12,4 0,9 2,1
Total >=16 anys 59,3 36,6 39,2
Total 50,6 31,2 33,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi