Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98 98,4
(1B) Personal de residències 96,9 92,2 96
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 87,1 93,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 84,8 91,9
(4) Persones amb gran dependència 89,9 88,2 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 91,9 92,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 90,2 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 84,1 88,8
(6) Treballadors essencials 93,1 84,5 91,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,8 76,9 86,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,6 77,1 84,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82 68,8 80,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,3 60,2 73,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,4 59,8 68,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,9 54,6 62,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,6 54,5 63,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,5 61,6 71,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,9 54,6 60,6
Total >=12 anys 82,7 73,2 80,5
Total >=16 anys 83,3 74,1 81,5
Total 73,9 65,5 72
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi