Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,4 98,4
(1B) Personal de residències 93,7 87,5 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 89,7 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,9 82,1 92,5
(4) Persones amb gran dependència 92 89,2 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,6 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,2 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 86,5 89,6
(6) Treballadors essencials 93,1 83 92
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 78,1 87,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,9 73,7 84,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,1 64,3 79,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,9 60 76,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,3 56,3 71,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,5 51,5 66
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,7 51,9 67,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,8 63,6 78,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,5 59,9 69,8
Total >=12 anys 83,7 71,9 82,2
Total >=16 anys 84,3 72,5 82,8
Total 74,3 63,8 72,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi