Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,9 98,1
(1B) Personal de residències 93 86,9 92,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,6 89 93,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 80,8 90,7
(4) Persones amb gran dependència 91,6 88,4 90,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,2 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 92,3 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 85,4 88,7
(6) Treballadors essencials 92,2 82,1 90,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,4 76,7 86,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,1 71,8 83
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,5 60,7 77,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,7 55,3 72,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,2 50,2 66,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,9 44,3 59,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,1 44,9 59,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,3 57,8 70,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66 50,3 58,3
Total >=12 anys 80,9 68,4 78,6
Total >=16 anys 81,7 69,4 79,7
Total 72 60,8 69,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi