Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,2 95,1 95,1
(1B) Personal de residències 89,2 86 86,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,4 78,8 81,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 55,3 7,5 8,1
(4) Persones amb gran dependència 86,3 84 84,6
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 89,5 89,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90 27 31,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 66,5 4,6 4,9
(6) Treballadors essencials 68,4 0,6 1,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 64,9 5,7 6,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 9,6 2,2 2,5
Total >=16 anys 35 15,4 16,1
Total 29,9 13,1 13,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi